آیه: ﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ

از اینجا به بعد در این کتاب به یارى خداوند پرسش هایى را مطرح مى نماییم و خود به آنها پاسخ مى-دهیم.

سؤال: در تفسیر نمونه، جلد ۴ صفحه ۲۶۶ و برخى دیگر از تفاسیر آورده اند که آیه شریفه: