صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی راهکارهای شریعت برای پیشگیری و شفا  فصل پاییز نیز در هفتم سپتامبر آغاز می‌شود

 فصل پاییز نیز در هفتم سپتامبر آغاز می‌شود

که در چهل روز اول فصل «ستاره‌های الجبهه و الزبره و الصرفه که هر کدام در (۱۳) روز ظاهر می‌شوند و جمعاً چهلم پائیز را تشکیل داده و در این ایام نیز به امید خدا خطری متوجه مردم نخواهد شد.

اما چهل روز قبل از آغاز پاییز، از جمله دوره‌های پرخطر است: که شامل ستاره‌های، المرزم و النثره و الطرفه است که هر کدام (۱۳) روز، و جمعاً در (۳٩) روز ظاهر می‌شوند.

پس اگر در دوره‌های چهل روزه که قبل از آغاز فصول واقع هستند از هر چیز سرد مزاج پرهیز شود، و آمادگی لازم برای مقابله با تغییرات آب و هوا کسب شود، به معنای قرار گرفتن در وضعیتی امن نسبت به بیماری‌ها می‌باشد. و آنگونه که عامه مردم می‌گویند: ابتدای آن (یعنی (۴۰) روز مانده به آغاز فصل جدید) مواظب آن باش و در نهایت آن را قبول می‌کنی (یعنی جسم پس از این مدت به هر آب و هوایی عادت کرده و سرما و گرما بر جسم اثر نمی‌کند. شیطان نیز از ضعف و بیماری انسان در ایام مربوط به تحولات فصول، استفاده کرده و چون بیماران به دلیل مشغول بودن به بیماری و مداوای آن از یاد و ذکر خدا غافل می‌شوند، تحت سیطره او قرار می‌گیرند، و بر درد و رنج آنان افزوده می‌گردد، لذا باید از توطئه‌های او پرهیز کرد.

تا به حال از ابتدا و انتهای فصول سخن گفتیم. اما راجع به اواسط ماه‌ها باید متذکر شویم که سنت پیامبر ص اینگونه بوده که در (۱۳) و (۱۴) و (۱۵) هر ماه روزه می‌گرفتند تا مجاری خون را بر شیطان تنگ نموده و نتواند از تأثیر جاذبه ماه بر خون بهره‌برداری کند. مانند آنچه که به دلیل قاعده ماهیانه زن اتفاق می‌افتد. (و فقط زنان با ایمان می‌توانند در نهایت از شر او رهایی یابند).

در طول هفته نیز از تسلط شیطان در روزهای دوشنبه و پنج شنبه به دلیل نزول ملائکه و عرضه اعمال بشر بر خداوند کاسته شده، و در سایر ایام بیشتر می‌شود.

در طول روز نیز به هنگام طلوع و غروب خورشید و نیز در وسط روز که از نماز خواندن و بازی کردن بچه‌ها در این ساعات نهی و به انجام قیلوله امر شده است تسلط و حضور شیطان بیشتر می‌شود.