صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی راهکارهای شریعت برای پیشگیری و شفا  فصل تابستان در هفتم ژوئن آغاز می‌شود.

 فصل تابستان در هفتم ژوئن آغاز می‌شود.

و شامل ستاره‌هایی به اسامی: الثریا و الدبران (التویبع) و الهقعه (الجوزاء الاولی) می‌باشد که هر کدام در (۱۳) روز و جمعاً در (۴۰) روز اول فصل ظاهر می‌‌شوند. که چهلم تابستان را دربر می‌گیرد. در این ایام نیز (به اذن الله) آسیب‌ها و آفات به حد اقل خود می‌رسد. در حدیث نبوی نیز آمده است: «هرگاه ستاره (ثریا) دیده شد بلایا و مصایب از هر مکانی برچیده می‌شود» [۵٩] .

اما چهل روز قبل از آغاز فصل تابستان که به (عروس ثریا) مشهور است (به اذن الله) بلایا و مصائیب و آفات به طور شدید وجود دارد. که شامل ستاره‌های: الرشا و الشرطین و البطین است که هر کدام در (۱۳) روز ظاهر می‌شوند.

[۵٩] سند آن قبلاً بیان شد.