صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی راهکارهای شریعت برای پیشگیری و شفا قاعده چهاردهم: برخی بيماری‌ها آنگونه‌اند که بايد ...

قاعده چهاردهم: برخی بيماری‌ها آنگونه‌اند که بايد با آن ساخت، حتی اگر هم سوخت

عادی شدن بیماری برای مریض از شدت آن می‌کاهد، مثلاً: شخصی به میگرن مبتلا است و دارویی برای وی نیست. پس باید با خواندن دعا به وی تلقین کنی که این درد همانند صفتی از صفات همیشگی اوست، و باید با آن بسازد و از احساس انزجار و شکوه خود بکاهد، تا روانش آرام گیرد، و با آن سازگار شود. به تجربه ثابت شده است هرگاه مریضی اینگونه با درد خویش برخورد کرده درد وی از بین رفته است. زیرا تفکر در بیماری کار را بدتر می‌کند.