صفحه نخست فقه و اصول آموزش نماز ترجمه‌ی نویسنده‌ی این کتاب بطور مختصر

ترجمه‌ی نویسنده‌ی این کتاب بطور مختصر

نویسنده این کتاب دکتر عبدالله بن أحمد بن علی الزید است که در شهرک (الغاط) در سـال ۱۳۷۰هجری قمری دیده بدنیا گشود و در سال ۱۳۹۳هجـری قمری در دانشـگاه اسـلامی محمد بن سعود در ریـاض موفق به اخذ لیسانس شـد، و بعد از آن در سال ۱۴۰۶هجـری قمری موفق به اخذ دکتراه در همان دانشگاه گردید. وی در حال حاضر در وزارتخانه شئون اسـلامی و أوقاف و دعـوت و إرشاد پُست معاونت مطبوعات و نشر در عربستان سعودی را بعهده دارد.