مقدمه

الحمد لله وحـده والصـلاة والسـلام على رسول الله محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد:

چندین بار از من خواسته شد تا کتابی مختصر و جامع درباره رکن دوم اسـلام، که نماز است، بنویسم؛ کتابی که در برگیرندة امور اساسی آن بوده و در عین حال، قابلیت ترجمه به زبانهای دیگر را نیز داشته باشد.

لذا پس از جمع کردن و بررسی کتاب‌هایی که درباره نماز نوشته شده، برایم واضح گردید که هر کتابی در یکی از قسمت‌های نماز سخن مى‌گوید.

بعضی از آنها درباره صفت و چگونگی ادای نماز نوشته شده، و به اهمیت و فضل نـماز نپرداخته؛ بعضی دیگر، مسائل اختلافی را که برای نوآموزان لازم نیست شرح داده است. پس لازم دانستم مسایل مهمی را که انجام دادنِ آن بر هر مسلمان واجب است، با ارائه دلایل شرعی از قرآن کریم و سنت رسول اللهص جمع آوری کنم و پژوهش‌های طولانی و مسایلی را که در آن اختلاف وجود دارد، ترک کنم و اختصار و جامعیت موضوع را نیز در نظر بگیرم، تا اینکه به فهم هر خواننده‌ای نزدیک باشد و بتوان آن را به زبان‌های دیگر نیز ترجمه نمود.

از خداوند متعال خواستارم که نفع آن را به همگی برساند و خداست شنوا و اجابت کننده دعاها.

والله الموفق

ریاض ۱/۱/۱۴۱۴هـ

د. عبدالله بن أحمد الزید