صفحه نخست فقه و اصول نماز جماعت عذرهايى كه مى‌شود با آن‌ها نماز جماعت را ترک كرد:

عذرهايى كه مى‌شود با آن‌ها نماز جماعت را ترک كرد:

• شدت وزش بـاد، و باریدن باران، و سرماى خیلى سرد، و شدت گرماى ظهر.

• مریـض بـودن، و اینکه اگر بـه جماعت حاضر شد به او مشقت وارد مى‌شود.

• ترس از دشمن، مانند ترس از مال و جان و ناموس خود.

• فشار آوردن إدرار و مدفوع.

از عائشةل روایت است که گفت شنیدم رسول اللهص مى‌فرمایند: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ» [۴۳].

«با حاضر شدن خوراک بر سفره نماز نیست، و همچنین اگر بر فردى إدرار و یا مدفوع فشار آورد نماز جماعت ساقط مى‌شود».

• خـوردن چیز بد بو مانند پیاز و سیر، و دلیل آن قبلاً ذکر کردیم.

• خواب بودن، و همچنین لخت و برهنه بودن، و غیر از اینها.

[۴۳] رواه مسلم في كتاب الـمساجد باب ۱۶ حدیث رقم ۶٧ (۵۶۰)، وانظر شرح السنة للبغوي ۳/۳۵٩.