صفحه نخست فقه و اصول نماز جماعت منـزلت نماز در بين ديگر عبادات

منـزلت نماز در بين ديگر عبادات

و چون نماز امتیاز و شأن و ویژگى خاص و مهمى در بین سائر عبادات داشت خداوند آن را بدون واسطه و میانجى در شب إسراء و معراج با مخاطب قرار دادن مستقیم رسول اللهص بر او و امتش فرض گرداند.

و به این خاطر بود که رسول اللهص وقتى أمر مهم و یا حادثه اى رخ مى‌داد مانند خسوف [٩] ماه و کسوف [۱۰] آفتاب بلا فاصله به اداى نماز بر مى‌خواستند، تا اینکه رحمت خداوندى شامل حال آن‌ها شده و مشکل آن‌ها حل شود، پس ما باید به رسول اللهص اقتداء و تأسى کنیم و آن عمل را انجام دهیم.

[٩] خسوف: گرفتن ماه، یا از نظر پنهان شدن ماه در شب‌هائى که باید ماه دیده شود، در فارسى: ماه گرفتگى، و ماه گرفت هم مى‌گویند. (فرهنگ عمید). [۱۰] کسوف: گرفته شدن آفتاب، تاریک شدن قرص خورشید. (فرهنگ عمید).