صفحه نخست تاریخ اسلام ده یار بهشتی ابو عبیده بن جراحس <...

ابو عبیده بن جراحس [۳۲]

«هر امتی امینی دارد و امین امت من ابوعبیده بن جراح است» [۳۳].

[۳۲] منابع سیرت ابوعبیده: سیر أعلام النبلاء ج ص ۶ ترجمه ۱، طبقات ابن سعد ج ۳ ص ۲۶٧، تاریخ طبری ج ۱ سیره ابن هشام، السیرة الحلبیة، زاد المعاد صحیح بخاری وصحیح مسلم. [۳۳] بخاری ش ۳٧۴۴، درفضائل القرآن ۴۳۸۲ ودر مسلم ۲۴۱٩.