وفات

ابوبکرس وصیت کرد که همسرش اسماء بنت عمیس به کمک فرزندش عبدالرحمن او را غسل بدهند، در آخرین لحظات زندگی‌اش مثنی بن حارثه از عراق آمد وخبر پیروزی‌های مسلمین را در آنجا به اطلاع ابوبکرس رساند در شامگاه دوشنبه هشتم جمادی الاول سال سیزدهم هجری ابوبکرس جان به جان آفرین سپرد.

رحمت خدا بر یار غار و دوست باوفا و صادق پیامبر باد.