شعر و شاعری

اگر بگوییم دانش و آگاهی ابن عباس فقط در محدوده علوم قرآنی و مسایل فقهی و تاریخ و حسب و نسب محدود نمی‌شده چیز گزافه‌ای نگفته‌ایم. چرا که او از شعر و شعرا و لغت و تاریخ عرب شناخت و آگاهی کافی و تسلط عجیبی داشته است.

روزی عده‌ای با هم نشسته بودند و در مورد شعر و شعرا گفتگو و بحث می‌کردند. حضرت عمربن خطابس هم در میان آنها بود.

آن حضرت فرمود: بهترین شاعر چه کسی بوده است؟

هر یکی، فردی را نام برد یکی می‌گفت: امرؤالقیس و دیگری می‌گفت: نابغه.

در این موقع عبدالله بن عباس وارد آن مجلس شد و حضرت عمر فرمود: صاحب نظر و متخصص شعر و شعرا هم از راه رسید. سپس فرمود: عبدالله چه کسی بهتر از همه شعر سروده است؟

عبدالله فرمود: زهیر بن ابی سلمی.

آن حضرت فرمود: چند بیتی از شعر او را برایمان بخوان.

عبدالله هم چند بیت از اشعار او را خواند.