صفحه نخست حدیث و سنت اللباب در پنجاه حدیث از احادیث آداب حديث ۴۴: (نوشيدن در حال ايستادن مكروه است)

حديث ۴۴: (نوشيدن در حال ايستادن مكروه است)

أبوهریره س گوید: رسول الله ص فرمودند: «لاَ يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا» [رواه مسلم] [۴۴] . «هیچ یک از شما در حال ایستادن نیاشامد».