صفحه نخست حدیث و سنت اللباب در پنجاه حدیث از احادیث آداب حديث ۴۳: (خوردن و آشاميدن با دست راست)

حديث ۴۳: (خوردن و آشاميدن با دست راست)

عبدالله بـن عمر ش گوید: رسول الله ص فرمودند: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ» [رواه مسلم] [۴۳] . «هرگاه یکی از شما خواست بخورد با دست راست خود بخورد، و هرگاه خواست بنوشد، با دست راست خود بنوشد، زیرا شیطان با دست چپ مى‌خورد، و با دست چپ مى‌نوشد».