صفحه نخست حدیث و سنت اللباب در پنجاه حدیث از احادیث آداب حديث ۴۱: (بسم الله گفتن نزد خوردن، و با دست راس...

حديث ۴۱: (بسم الله گفتن نزد خوردن، و با دست راست خوردن)

عمر بن أبی سَلَمَهس گوید: «كُنْتُ غُلاَمًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِج وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِج يَا غُلاَمُ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ». [متفق عليه] [۴۱] . «عمر بن سلمه س گوید: پسر بچه اى بودم در تربیت رسول خدا ص و دستم در سینی خوراک میگشت، رسول اکرم ص فرمود: اى غلام خدا را یاد کن (بسم الله بگو) و با دست راست خود بخور، و از جلو خود بخور.

و بعد از این همچنان بودم که رسول اللهص به من دستور داد».