صفحه نخست حدیث و سنت اللباب در پنجاه حدیث از احادیث آداب حديث ۳۵: (آنچه پائين تر از كعب باشد در آتش است)...

حديث ۳۵: (آنچه پائين تر از كعب باشد در آتش است)

أبوهریره س گوید: رسول الله ص فرمودند: «مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ» [رواه البخاري] [۳۵] . «آنچه از لباسها پائین تر از کعب(بجلک) و قوزک پا باشد، روز قیامت آن مقدار در آتش جهنم خواهد بود».