صفحه نخست حدیث و سنت اللباب در پنجاه حدیث از احادیث آداب حديث ۳۴: (مؤمن عيب خود را مى‌پوشاند)

حديث ۳۴: (مؤمن عيب خود را مى‌پوشاند)

أبوهریره س گوید: شنیدم رسول الله ص مى‌فرماید: «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلاَّ الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنْ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولَ يَا فُلاَنُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ» [متفق عليه] [۳۴] . «تمامی امت من در خیر و عافیت است مگر کسىکه گناهانش را برای مردم آشکار نماید، و از دیوانگی آن است که فردی در شب کار(بدی) کرده باشد، و خداوند آن کار را بر او ستر کرده و پوشانده باشد، ولی خودش آمده و آنرا بازگو مى‌کند که اى فلانی من دیشب چنین و چنان کردم، در حالیکه خداوند در شب عیب او را پوشانده بود، و او در صبح آمده و آنرا آشکار مى‌کند».