حديث ۳۱: (نرم رفتاري)

عائشه ب از رسول الله ص روایت مى‌کند که فرمودند: «إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ». [رواه مسلم] [۳۱] . «رفتار نرم در چیزی نخواهد بود مگر اینکه آن چیز را آرایش و زینت مى‌دهد، و از چیزی گرفته و برداشته نشود مگر اینکه آن چیز را بد و عیب دار مى‌کند».