حديث ۲۷: (نهي از دشنام دادن مردگان)

عائشه ب گوید: رسول الله ص فرمودند: «لاَ تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا» [رواه البخاري] [۲۷] . «به مردگان ناسزا نگویید، زیرا آنان به نتیجه اعمالشان رسیده‌اند».