حديث ۲۵: (نهي از نميمه و سخن چيني)

حذیفه بن الیمان س گوید: شنیدم که پیامبر ص مى‌فرماید: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ» [متفق عليه] [۲۵] .

القتات: سخن چین. «سخن چین و خبرکش به بهشت نخواهد رفت».