حديث ۲۲: (نشانه هاي منافق)

أبوهریره س از پیامبر ص روایت مى‌کند که فرمودند: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» [متفق عليه] [۲۲] . «نشانه منافق، سه چیز است: اول اینکه در صحبتهاى خود، دروغ مى‌گوید، دوم اینکه خلاف وعده عمل مى‌کند، سوم اینکه در امانت خیانت مى‌کند».