صفحه نخست حدیث و سنت اللباب در پنجاه حدیث از احادیث آداب حديث ۲۱: (تشويق بر راستگوئي و نهي از دروغگوئي)

حديث ۲۱: (تشويق بر راستگوئي و نهي از دروغگوئي)

عبدالله بن مسعود س از رسول الله ص روایت مى‌کند که فرمودند: «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا» [متفق عليه] [۲۱] . «به راستگویی و راستکرداری و صداقت چنگ بزنید ، به تحقیق که صداقت و راستی به بر و نیکی رهنمود مى‌سازد و نیکی و بر به سوی بهشت رهنمون مى‌سازد. و هر فرد که همچنان راست مى‌گوید و بدنبال راستی مى‌باشد و در مسیر آن تلاش و کوشش مى‌نماید تا آنکه نزد خدا از گروه راستگویان و صادقان محسوب مى‌گردد. از دروغگویی و فریبکاری بپرهیزید و دوری نمایید زیرا دروغ به سوی کارهای بد و زشت رهنمون مى‌سازد و فجور و زشتی به سوی آتش جهنم رهنمون مى‌سازد و هر فرد که همچنان دروغ مى‌گوید و در مسیر آن حرکت کرده و تلاش مى‌نماید تا آنکه نزد خداوند متعال از گروه دروغگویان و فریبکاران محسوب مى‌گردد».