صفحه نخست حدیث و سنت اللباب در پنجاه حدیث از احادیث آداب حديث ۱۱: (مسلمان كسى استكه مسلمان ديگر از اذيت ...

حديث ۱۱: (مسلمان كسى استكه مسلمان ديگر از اذيت او مصون باشد)

عبدالله بن عمرو ش از رسول الله ص روایت مى‌کند که فرمودند:«الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ»[متفق عليه] [۱۱] . «مسلمان کسى است که سایر مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند، و مهاجر (واقعی) کسی است که از آنچه حدا منع کرده است، هجرت نماید. (یعنی آنها را ترک کند)».