حديث ۱۰: (نيكوكاري و گناه)

نواس بن سمعان س گوید که از رسول الله ص در باره نیکوکاری و گناه پرسیدم آنحضرت ص فرمودند:«الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالإثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ»[رواه مسلم] [۱۰] . «نیکوکاری، خوش اخلاقی است، و گناه ناراحتی است که در دل پدید مى‌آید و دوست نداری مردم از آن آگاه شوند».