صفحه نخست حدیث و سنت اللباب در پنجاه حدیث از احادیث آداب حديث ۸: (برگرداندن نيكي براي پيوند و صله رحم كا...

حديث ۸: (برگرداندن نيكي براي پيوند و صله رحم كافي نيست)

عبدالله بن عمرو ش از پیامبر ص روایت مى‌کند که فرمودند:«لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا». [رواه البخاري] [۸] . «واصل (پیوند دهنده صلهء رحم) کسی نیست که در برابر ارتباط متقابل، ارتباط فامیلی را برقرار کند، اما واصل کسی است که هرگاه کسی پیوند خویشاوندى‌اش را قطـع مى‌کند او مى‌رود و آن را بـرقـرار کرده و وصل مى‌کند».