حديث ۷: (گناه قطع كننده صله رحمي)

جبیر بن مطعمس گوید: از رسولص شنیدم که مى‌فرماید:«لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ»[متفق عليه] [۷] . «آن کسی که پیوند فامیلی و خویشاوندی را از هم مى‌گسلد، وارد بهشت نمى‌شود».