مقدمه مترجم

الحمدلله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه أما بعد:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد:

این کتاب که (اللباب) یعنی لب و مغز هر چیز نام دارد و شامل (۵۰) حدیث از احادیث آداب است که برادر خالد ابن عبدالرحمن العسکر آنرا جمع‌آوری کرده، ما آنرا ترجمه کردیم تا بتوان آنها را حفظ نمود احادیث آن آسان و کوچک است و در زندگی روزمره هر انسانی بکار برده مى‌شود.

از خداوند خواهانم آنرا برای رضا وخشنودی خود قرار دهد، و بر ما و برادر مؤلف اجر و پاداش بسیار عطا فرماید.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

ریاض: إسحاق بن عبدالله دبیری

عربستان سعودى ـ ریاض:

۱۳/۵/۱۴۲۴ﻫ برابر با ۱۲/۵/۱۳۸۲ ﻫ.