بدترین خلق

۱- اهل کتاب که مدعی علم و دانش بودند اولین کسانی بودند که کافر شدند و حقانیت پیامبری محمدج را که در تورات و انجیل به صراحت بیان شده است، انکار کردند آنها از روی غرور و تکبر حقانیت اسلام را پوشانیدند چرا که منتظر ظهور پیامبری بودند که از آنها باشد نه از عرب.

۲- مشرکان جاهل هم نیز برای از دست ندادن مقام و ثروتشان حقانیت اسلام را پوشانند و با آن به مبارزه پرداختند و هرگز به رستگاری نرسیدند.