خاسرون

۱- سخن باطل و دروغ را که بطلانش آشکار است می‌پذیرند و سخن راست را که در نهایت صداقت و روشنی است منکر می‌شوند.

۲- حقیقت توحید و یکتاپرستی را می‌دانند اما بنابر منفعت دنیوی آن را می‌پوشانند و به باطل ایمان می‌آورند.