کافران

۱- در دنیاطلبی و هواپرستی مست و مدهوش می‌باشند.

۲- از توانایی‌هایی که خداوند در اختیارشان قرار داده بود استفاده نکردند در نتیجه توفیق الهی از آنان سلب شد و ندای حق در گوش آنها تأثیر ننمود و حقانیت آیات الهی را نتوانستند ببینند و در آن تفکر کنند.

۳- پس خداوند مُهر گمراهی را بر وجود آنها نقش بست و در دنیا گمراه و سرگردان مانند و در آخرت بدون شک از زیانکاران خواهند بود.