فاسقان

۱- حقوق خداوند را فراموش کردند و از یاد او غافل شدند.

۲- اللهأ آنها را از جان‌های خودشان غافل ساخت که هیچ در فکر خلاصی آینده خود نباشند و در عصیان خویش غرق شدند و در هلاکت ابدی افتادند.