فاسقان

۱- در برابر نعمت‌هایی که خداوند به آنها عطا فرموده است باز ناسپاسی می‌کنند.

۲- نعمت‌هایی را که خداوند به آنها عطا فرموده است فراموش می‌کنند و یا عمداً آن را به ورطه فراموشی می‌سپارند و از روی لجاجت.