فاسقان

۱- عهدی را که با خداوند بسته‌اند می‌شکنند «روگردان از پیامبران» صله رحم با مؤمنان و خویشان ـ انجام دادن فرایض دینی و ... .

۲- و آنچه را که خداوند امر به انجام دادن آن کرده است می‌گسلند و از انجام دادن آن سرباز می‌زنند «نماز ـ روزه ـ حج ـ زکات و انفاق و ...».

۳- و در زمین فساد می‌کنند «مردمان را از ایمان و انجام دادن اعمال صالح باز می‌دارند، در بین مسلمانان تفرقه و دشمنی ایجاد می‌کنند و ...».

۴- اینان فاسقان و زیانکارانند و بر حسب اعمال خویش خود را به زیان می‌افکنند در حال هیچ‌گاه به اسلام ضرری نمی‌رسد.