صفحه نخست قرآن صفات انسان در قرآن انسان‌هایی که زیانکار نیستند

انسان‌هایی که زیانکار نیستند

۱- ایمان دارند «به خداوند ـ ملائک ـ پیامبران ـ کتب آسمانی ـ قیامت و ...».

۲- و اعمالشان نیک است: «نماز ـ روزه ـ حج ـ انفاق ـ صلة رحم ـ ورزش و سلامتی جسم و روح ـ زخم زبان نزدن ـ طعنه نزدن ـ غیبت نکردن ـ جستجو نکردن در زندگی دیگران ـ عیبجویی نکردن در دیگران و ...».

۳- و امر می‌کنند یکدیگر را به حقیقت و حقانیت و به صبر در برابر مشکلات چرا که ایمان دارند بعد از سختی البته آسانی است و مصائب آزمایشی است الهی پس با عبادت و صبر آن را تحمل می‌کنند و خداوند اجر و پاداش دنیوی و اخروی را نصیبشان خواهد کرد.

بخش دوم:
صفات رذیله و ناقصه «انسان با داشتن این صفات پست خواهد شد