راه‌ یابندگان

۱- الله تعالی به فضل و احسان خود در دل‌های مؤمنین ایمان را محبوب گردانیده است و نفرت کفر و معصیت را در آن قرار داده است و به راستی این جماعه به سبب پیروی از دین و دوری از کفر و گناه راه‌ یافتگانند.