صفحه نخست قرآن صفات انسان در قرآن بندگان مخلص خداوند بخشنده

بندگان مخلص خداوند بخشنده

۱- در گفتار و کردار خود اظهار بندگی می‌نمایند از رفتار و کردار آنها تواضع، متانت، خاکساری و بی‌تکلفی آشکار می‌گردد و مانند متکبرین بر زمین خرامان راه نمی‌روند و همچنین مانند مریضان قدم برنمی‌دارند.

۲- سخنان مردم بی‌خرد و بی‌ادب را به بخشایش و حسن بیان جواب می‌دهند اگر کسی از نادانی و بی‌خردی با ایشان گفتگو کند با سخن ملایم کناره می‌جویند و با چنین اشخاصی هم زبان نمی‌شوند.

۳- و قسمتی از شب را از خواب و استراحت جدا می‌شوند و در حضور پروردگار خود به قیام و سجده مشغول می‌شوند و از پروردگار خود دوری از گناه و عذاب را می‌طلبند و با این همه عبادت از عذاب خداوند خوف دارند و از آن به خدا پناه می‌برند.

۴- موقعیت را می‌سنجند و به میانه‌روی خرج می‌کنند و افراط در محبت مال ندارند.

۵- و معبودی به جزء الله را پرستش نمی‌کنند و نفسی را که الله حرام گردانیده است نمی‌کشند مگر به حق «جهت قصاص و یا جهاد با کفار و ...» و از زنا دوری می‌کنند.

۶- نه دروغ می‌گویند و نه شهادت دروغ می‌دهند و نه در کارهای باطل و مجالس گناه حاضر می‌شوند.

۷- وقتی که آیات الهی را ببینند همانند کران و کوران از آن نمی‌گذرند بلکه به فکر و تدبر بر ایمانشان می‌افزایند و متأثر می‌شوند.

۸- زن و اولادی عطایم فرما که از دیدن آنها چشم و دل ما روشن گردد زیرا دل مؤمن زمانی شاد و مطمئن می‌شود که اهل و عیال خود را در اطاعت الهی ببینند و ما را آنچنان هدایت بفرما که برای دیگران هم هادی شویم و خاندان ما، در تقوی و طهارت ما را پیروی نمایند.