صفحه نخست قرآن صفات انسان در قرآن صالحین چه کسانی هستند؟

صالحین چه کسانی هستند؟

۱- ایمان دارند به خداوند و روز قیامت.

۲- چون به کار نیک دعوت شوند به سرعت اجابت می‌کنند و از دیگران سبقت می‌ورزند.

۳- می‌خواهند که دیگران را نیز به راه راست آورند لذا دائماً امر به معروف و نهی از منکر و ناپسندیده می‌کنند.

۴- پس در ابتدا خود به آن ایمان دارند بعد به آن عمل می‌کنند و در نهایت دیگران را به آن امر می‌کنند. [۱]