فروتنان

۱- می‌ترسند و یقین دارند که به حضور پروردگار خود ملاقی می‌شوند و به سوی او باز می‌گردند.

۲- و در روز قیامت برای حساب و کتاب با او تعالی روبرو می‌شوند.