ترس از شمشير قائم؟

از مفضل بن عمر روایت است که گفت:

از امام صادق ÷ شنیدم که می‌فرمودند:

«لوقام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتلهم». «هرگاه امام قائم ظهور کند از شیعیان دروغین شروع خواهد کرد و آنان را خواهد کشت»[۱۵۸] .

چرا امام قائم از شیعیان دروغین شروع می‌کند و اول آنان را می‌کشد؟! زیرا تهمت‌ها و دروغ‌هایی که آنان ساخته‌اند و به نام دین و اهل بیت علیهم السلام به خورد مردم داده‌اند خیلی زشت است و پیامدهای خطرناکی دارد مانند صیغه و لواط و خمس و تحریف قرآن و بداء و رجعت وغیره که متأسفانه همه جزو ایمان! قرار گرفته است، پس چه کسی از شمشیر امام قائم نجات خواهد یافت؟! عجل الله فرجه الشریف؟!!.

و از امام صادق ÷ روایت است که فرمودند:

«ما انزل الله سبحانه آية في الـمنافقين الا وهي فيمن ينتحل التشيع!!». «خداوند پاک هیچ آیه‌ای درباره منافقین نازل نفرموده مگر اینکه بر پیروان تشیع تطبیق می‌ورد»!! [۱۵۹] .

جانم و پدر و مادرم فدای امام صادق علیهم السلام باد خوب شناخته است! پس وقتی تمام آیات نفاق برکسانی که از تشیع پیروی می‌کنند تطبیق می‌خورد چگونه من با آنان همراه باشم؟! آیا بازهم درست است که ادعا کنند از مذهب اهل بیت علیهم السلام پیروی می‌کنند؟ و آیا بازهم ادعای محبت اهل بیت علیهم السلام صادق است، اینک پاسخ همه آن پرسش‌هایی که همواره مرا به حیرت واداشته و ذهنم را به خود مشغول می‌داشت در یافتم.

[۱۵۸] رجال کشی: ۲۵۳. [۱۵۹] رجال کشی: ص/۲۵۴ بیوگرافی ابو الخطاب.