نماز جمعه چرا تعطيل شد؟!

از بزرگ‌ترین و روشن‌ترین آثاری که نقش بی‌گانگان را در منحرف کردن تشیع از قافله امت اسلامی آشکار می‌کند این ایداه است که نماز جمعه باید ترک گردد و جز پشت سر امام معصوم نماز جمعه درست نیست!.

در این چند سال اخیر بحمدلله فتاوایی منتشر شده که اقامه نماز‌های جمعه را تایید می‌کند، این واقعا گام بسیار بزرگی در جهت تصحیح مذهب شیعه است، بنده بسیار از پروردگارم سپاسگذارم که تلاش‌های مرا بی‌بهره نگذاشت چون به لطف الهی شخصا در تحریک و قانع کردن مراجع محترم جهت برگذاری نماز‌های جمعه نقش کلیدی داشته‌ام که امیدوارم خداوند مرا از پاداش بزرگ آن محروم نفرماید.

اما پرسش بنده اینست که چرا ما تاکنون یعنی بیش از هزار سال! به این ترفند خطرناک پی نبردیم و دهها نسل از مسلمانان شیعه ما از نماز جمعه محروم بوده‌اند؟! این چه دست پنهانی درکار بوده که توانسته است با زیرکی و مکاری بر یک مکتب بزرگ چیره شود و ما را از نماز جمعه‌ای که بانص صریح قرآن ثابت است محروم گرداند؟