خوشخبری برای عراقيها

ما گمان می‌کردیم که امام قائم مسجد الحرام را به حالت اصلی‌اش که در زمان رسول خدا ص بوده است باز خواهد گرداند ولی بعدها فهمیدم که خیر منظور از «يرُجِعُهُ اِلي اَساسِه» این است که آنرا خراب می‌کند و با زمین هموارمی‌نماید، چونکه قبله بسوی کوفه تغییر جهت خواهد داد!.

فیض کاشانی روایت می‌‌کند:

«(ياأهل الكوفة) ای مردم کوفه! خداوند کسی را به اندازه شما دوست ندارد لذا امتیازاتی را به شما اختصاص داده‌است.

«مصلاكم بيت آدم وبيت نوح وبيت ادريس ومصلي ابراهيم.....». «مصلای شما خانه آدم و خانه نوح و خانه ادریس و مصلای ابراهیم است».

«ولا تَذهبُ الايّامُ حتي يُنْصَبَ الحجرُ الاَسودُ فِيه». «طولی نمی‌کشد که سرانجام حجرالاسود در آن نصب خواهد شد»[۱۵۶] .

بنابراین منتقل کردن حجراسود از مکه به کوفه، و کوفه را مصلای آدم و نوح و ادریس و ابراهیم علیهم السلام دانستن دلیل براین است، که پس از خراب کردن مسجد الحرام کوفه قبله نماز تعیین خواهد شد، با توجه به این روایت تصور اینکه مسجدالحرام را به حالت اصلی قبل از توسعه بازخواهد گرداند تصور درستی نیست، لذا چنانکه در روایات آمده باید خراب گردد و قبله و حجراسود در کوفه باشد.

[۱۵۶] الوافی: ۱/۲۱۵.