چند پرسش بديهي

چرا امام قائم درمیان عرب شمشیر می‌کشد مگر رسول خدا ص عرب نبودند؟!.

آیا امیرالمؤمنین و دیگر ائمه اطهار و ذریه طیبه آنان علیهم السلام عرب نبودند؟!.

مگر خود ایشان عرب و از ذریه امیرالمؤمنین نیست؟!.

مگر درمیان عرب‌ها میلیون‌ها نفر شیعه نیست که به خروج ایشان ایمان دارد؟!.

پس چرا بطور خصوص عربها را می‌کشد و گفته می‌شود هیچ فردی از عرب‌ها با ایشان بلند نمی‌شود؟!.

وانگهی چگونه ممکن است که مسجد الحرام و مسجد نبوی را خراب کند؟! در حالی که مسجد الحرام طوری که در قرآن آمده قبله مسلمین است، و اولین خانه‌ای است که برای عبادت در روی زمین بنا شده است، و رسول خدا ص و امیرالمؤمنین و دیگر ائمه علیهم السلام در آن نماز خوانده‌اند، خصوصا امام صادق ÷ مدتی طولانی در آن اقامت داشته است.