این حدیث را حفظ کنید

این مطلب را باروایتی دهشت ناک به پایان می‌بریم، مجلسی از امام صادق ÷ نقل می‌‌کند که ایشان فرمودند:

«لو يعلم الناس مايصنع القائم إذا خرج لأحب أكثرهم ألا يروه مما يقتل من الناس.....حتى يقول كثير من الناس ليس هذا من آل محمد ولوكان من آل محمد لرحم».«اگر مردم بدانند که امام قائم وقتی ظهور کند چه خواهد کرد اکثر آنان آرزو می‌کردند که کاش او را نبینند ازبس که مردم را می‌کشد..... حتی بسیاری از مردم خواهند گفت: این از آل محمد ص نیست اگر از آل محمد می‌بود رحم می‌کرد!»[۱۵۵] .

وقتی ازآقای آیة الله صدر در باره این روایت توضیخ خواستم فرمودند: قتلی که انجام می‌گیرد اکثراً در میان مسلمین خواهد بود آنگاه نسخه‌ای از کتاب خودشان (تاریخ بعد ازظهور) را برایم اهداء کردند، در صفحه اولش باخط خودشان نوشته‌اند اهداء به فلانی... ایشان در این کتاب این مطلب را توضیح داده‌اند.

[۱۵۵] بحار الانوار: ۵۲/۳۵۳ الغیبة: ص ۱۵۳.