۲-تخریب مسجد الحرام!

مجلسی روایت می‌کند که:

«امام قائم مسجد الحرام را خراب می‌کند تا که آنرا به اصلش برگرداند، همچنین مسجد نبوی را»[۱۵۰] .

همچنین علامه مجلسی در توضیح این امر می‌فرماید:

«اولین کاری که امام قائم انجام می‌دهند این است که این دوتا -ابوبکر و عمر- را از قبرهایشان درحالی بیرون می‌کند!! که آنها تازه! و شاداب! هستند (رطبين غضّين) آنگاه مثل خاکستر آنها را به هوا می‌پاشد، سپس مسجد را می‌شکند!!»[۱۵۱] .

کعبۀ جدید!!

طبعا بعضی‌ها ممکن است بپرسند که امام زمن چرا این کار را می‌کند؟! بله متأسفانه باید گفت: بدلیل اینکه از دیدگاه ما کعبه در مقایسه با کربلا اهمیتی ندارد!! و کربلا از کعبه مهم‌تر و بهتر است!!.

بنابر نصوصی که فقهای ما نقل کرده‌اند نه تنها کربلا مبارک‌ترین و مقدس‌ترین منطقه روی زمین است بلکه این جایگاهی است که خداوند آن را از میان تمامی نقاط جهان برگزیده، لذا از هر جای دیگری بهتر و مهم‌تر است!! آری کربلا حرم خدا! و رسول! و قبله! اسلام و خاک آن شفاست!!.

استاد بزرگوارمان علامه محمد حسین آل کاشف الغطاء همیشه این بیت را تکرار می‌کردند:

«وَمِتـن حَدِيـث كَربـَلاء وَ الكَعَــبةِ لَكَــربَلاء بانَ عُلُـــوُّ الرّتــبَةِ». «آنجایی که صحبت از کربلاء و کعبه باشد البته بلند بودن منزلت کربلاء آشکاراست!».

شاعر دیگری گفته است:
هي الطُّفُوفُ فَطُفْ سَبعَاً ِبمَغناها
فما لـمـِكَـةَ مَعني مثلَ مَعناها
أَرْضٌ ولكِنّها السَّبـعُ الشَّدادِ لهَا
دانَـتْ وَطَأطَأ أعْلاها لأِدْناها
«این است مقام بلند پـس هفــــت بار آن را طواف کن!.

زیرا مکــــه این محتـــــوا را ندارد که اینجا دارد!.

زمینی است اما هفت آسمان در مقابل آن بی‌مقدار شده!.

آری بلندیـــــــــها در برابرآن سـرفرود آورده است!.

[۱۵۰] بحار الانوار: ۵۲/۳۳۸,کتاب الغیبة از شیخ طوسی ص/۲۸۲. [۱۵۱] بحارالانوار: ۵۲/۳۸۶.