وجود خارجی ندارد!؟

مسئله دیگری که باید مطرح می‌شد مسئله امام دوازدهم است که برادر محترم‌مان آقای سید احمد کاتب در این باره تحقیق کرده می‌فرماید:

«امام دوازدهم وجود خارجی ندارد».

بنده لزومی نمی‌بینم که جداگانه در این باره بحث کنم، بحث آقای کاتب کافی است.

فقط با اختصار عرض می‌کنم که چگونه می‌تواند امام دوازدهمی وجود داشته باشد؟ آنهم فرزند امام حسن عسکری ÷ باشد؟ درحالی که ایشان بدون فرزند فوت کرد، حتی برای آنکه مطمئن گردند بعد از فوت ایشان در میان همسران و کنیزان‌شان جستجو کردند نه تنها فرزندی نبود که هیچکدام آنها را حامله هم نیافتند، لذا میراث حضرت به برادرشان رسید.

برای تفصیل بیشتر می‌توانید به کتاب‌های ذیل مراجعه کنید: [کتاب الغيبة از شیخ طوسی ص۷۴، الارشاد از شیخ مفید ص۳۵۴، اعلام الورياز فضل طبرسی ص۳۸۰، الـمقالات والفرق از اشعری قمی ص۱۰۲.اصول کافی: ج۱ کتاب الحجة ص۵۰۵] .

همچنین برادر عزیزمان آقای سید احمد کاتب در باره نواب امام دوازدهم تحقیق کرده می‌فرماید:

«آنها گروهی دنیا پرست و فرصت طلب بودند، که برای استفاده از اموال خمس و دیگر هدایایی که در قبرستان یا سرداب گذاشته می‌شد خودشان را نواب امام معرفی کردند».

آنچه بیشتر هر مسلمان شیعه را در باره حقیقت امام دوازدهم کنجکاو می‌کند ادعاهای عجیب و غریبی است که تولید کنندگان روایات ما درباره ایشان مدعی هستند اگر چنین شخصیتی وجود می‌داشت بنده اولین غلام حلقه بگوش ایشان می‌بودم اما متأسفانه باعقل جور درنمی‌آید که امامی از نسل پیغمبر ص برای اصلاح جامعه آمده باشد، شغلش شغل پیامبر باشد اما اینگونه عمل کند: