اعتراف شجاعانه

۱- لذا سید هاشم معروف حسنی می‌فرماید:

«داستان سرایان شیعه در مقابل روایات دروغینی که دشمنان أئمه علیهم السلام جعل کرده بودند داستان‌های دروغین مشابهی به نفع أئمه علیهم السلام جعل کردند، که متأسفانه این تعداد بسیار است!!».

۲- همچنین می‌فرماید:

«پس از بحث و بررسی روایات موجود در کتب حدیثی مانند کافی و وافی و غیره در می‌یابیم که کسانی که دربارۀ أئمه علیهم السلام غلو و افراط می‌کردند، و از آنان کینه به دل داشتند هیچ راهی را نگذاشته‌اند مگر اینکه از آن داخل شده وبرای فاسد کردن احادیث أئمه و خراب کردن آبروی آنان تلاش کرده‌اند»[۱۴۳] .

۳- شیخ طوسی نیز در مقدمه تهذیب به این امر اعتراف کرده و می‌فرماید:

«بعضی دوستان در باره احادیث اصحاب ما با من گفتگو کردند، که چرا اینقدر اختلاف و تفاوت و تضاد و منافات بین روایات وجود دارد، تاجایی که تقریبا هیچ روایتی نیست مگر اینکه در مقابل آن روایتی در تضاد با آن قرار دارد، و هیچ حدیثی وجود ندارد مگر اینکه در مقابل حدیث دیگری آنرا نفی می‌کند، همین تناقضات باعث شده که مخالفین آنرا به عنوان بزرگ‌ترین وسیله برای طعن برمذهب ما استعمال کنند».

متأسفانه باهمه حرص شدیدی که شیخ طوسی داشته، کتاب ایشان از تحریفات و تناقضات مصون نمانده است.

۴-آقای دلدار علی از علمای امامیه در هند می‌فرماید:

«احادیث مأثور از أئمه علیهم السلام واقعا خیلی متناقض است تقریبا هیچ حدیثی نیست مگر اینکه در مقابل حدیثی وجود دارد که آنرا نفی می‌کند وهیچ روایتی نیست مگر اینکه در مقابل روایتی متضاد با آن قرار دارد»[۱۴۴] .

شاید همین امر باعث شده که بسیاری از آگاهان و روشنفکران و چه بسا از خود روحانیون از مذهب ما دست بکشند.

آری صحبت از نقش بیگانگان در منحرف کردن مذهب اهل بیت علیهم السلام بود.

مسئله تحریف قرآن را نگاه کنید هیچ مسلمانی نیست که معتقد باشد قرآن دست خورده است حتی امروز در تمام جهان تشیع من گمان نمی‌کنم یک فردی هم وجود داشته باشد که بگوید قرآن کریم دستخوش تحریف شده است، با این وجود می‌بینیم در کتب ما روایاتی وجود دارد که ثابت می‌کند قرآن تحریف شده است نه از امروز بلکه از همان قرن اول این روایات وجود دارد.

اولین کتابی که از تحریف قرآن سخن گفت کتاب سلیم بن قیس هلالی متوفی ۷۶ هجری قمری است، این اولین کتابی است که برای مذهب شیعه نوشته شده، در این کتاب دو روایت درباره تحریف وجود دارد، اما اگر به کتب معتبر ماکه قرنها بعد از کتاب سلیم بن قیس نوشته شده برگردیم می‌بینیم پر از روایات تحریف است، چنانکه اشاره کردیم که عالم و فقیه معروف مان شیخ نوری طبرسی توانسته است حدود دوهزار (۲۰۰۰) روایت جمع کند وثابت نماید که قرآن تحریف شده است [فصل الخطاب] .

سؤال ما این است که این روایات را چه کسانی جعل کرده‌اند؟ با توجه به مطلبی که قبلا توضیح دادیم و نمونه‌هایی که ارائه دادیم به روشنی در می‌یابیم که همه این روایات خیلی بعد از زمان سلیم بن قیس جعل شده است.

چون شیخ صدوق متوفی ۳۸۱ ق می‌فرماید:

«هرکس مثل این قول را -تحریف قرآن- به شیعه نسبت دهد دروغگو است».

چونکه این روایات در زمان ایشان وجود نداشته اگر می‌بود حتما می‌شنید ورد می‌کرد. همچنین شیخ طوسی نیز نسبت تحریف قرآن را به شیعه رد می‌کند.

اما کتاب سلیم بن قیس در واقع تألیف ابان ابن ابی عیاش است که نوشته و به سلیم بن قیس منسوب کرده است.

ابن مطهر حلی و اردیبلی درباره ابان می‌فرمایند:

«ضعيف جداً، وينسب اصحابنا وضع كتاب سليم بن قيس إليه»[۱۴۵] .

هنگامیکه حکومت صفویان روی کار آمد فرصت مناسبی بود که حدیث جعل شود و به امام صادق و دیگر أئمه علیهم السلام نسبت داده شود کتاب‌هایی که در این دوره نوشته شده بهترین دلیل براین مدعای ماست فعلا مجال تفصیل نیست.

[۱۴۳] الـموضوعات: ص ۱۶۵-۲۵۳. [۱۴۴] اساس الاصول: ص ۵۱ [۱۴۵] الحلی: ص ۲۰۶، جامع الرواة اردبیلی: ۱/۹.