کافی چاق می‌شود!

حالا با توجه به این مکانت رفیع و شأن و منزلت فوق العاده‌ای که کافی دارد ملاحظه فرمائید:

علامه خوانساری می‌فرماید:

«درباره کتاب روضه که مجموعه‌ای از ابواب را در بر می‌گیرد اختلاف نظر وجود دارد، که آیا بخشی از کتاب کافی است که بدست ثقة الاسلام کلینی تألیف گردیده یا اینکه بعدها به آن اضافه شده است»[۱۴۰] .

شیخ ثقه سید حسین بن سید حیدر کرکی عاملی متوفی ۱۰۷۶قمری می‌فرماید:

«کتاب کافی پنجاه کتاب است که هر حدیث آن باسند متصل به أئمه علیهم السلام می‌رسد»[۱۴۱] .

در حالی که ابوجعفر طوسی متوفی ۴۶۰ قمری می‌فرماید:

«کتاب کافی سی کتاب است»[۱۴۲] .

از اقوال مذکور به روشنی مشخص می‌شود که حدود بیست کتاب که هر کتاب چندین باب را در برمی‌گیرد یعنی چیزی حدود چهل درصد کل کتاب طی قرن‌های پنجم تا یازدهم قمری به اصل کتاب کافی افزوده شده است!! این علاوه بر دیگر تغییراتی است که در کتاب آورده شده از قبیل تبدیل روایات، تغییر الفاظ، حذف بعضی جمله‌ها و اضافه کردن جمله‌های دیگر.

حالا چه کسی کافی را به این روزگار رسانیده است؟! آیا واقعاً کسی یاکسانی که چنین خیانتی کرده‌اند می‌توانند انسان‌های پاکی بوده و دوستدار اهل بیت علیهم السلام باشند؟! این خدمت به اهل بیت و مکتب آنان است؟! آیا بنده یا هر شیعه دیگری حق داریم بپرسیم که آیا اکنون هم کافی از نظر حضرت معصوم مورد تأئید است؟! کاش می‌توانستیم از خود معصوم بپرسیم!.

[۱۴۰] روضات الجنات: ۶/۱۱۸. [۱۴۱] روضات الجنات: ۶/۱۱۴. [۱۴۲] الفهرست: ص ۱۶۱.