منزلت اصول كافی

همه می‌دانیم که کتاب کافی بزرگ‌ترین مصدر حدیثی شامل در مذهب تشیع است، که از طرف امام زمان هم تأیید شده است چون وقتی ثقة الاسلام کلینی آن را تألیف کردند وبه حضرت عرضه شد فرمودند:

«الكافي كاف لشيعتنا». «کافی برای شیعیان ما کافی است»[۱۳۸] .

علامه محقق شیخ عباس قمی می‌فرمایند:

«کافی ارزشمندترین کتاب اسلامی و بزرگ‌ترین مرجع امامیه است که بعد از آن کتاب مهم‌تری برای امامیه نوشته نشده است».

مولا محمد امین استرآبادی می‌فرماید:

«از علماء و مشایخ‌مان شنیده‌ایم که در اسلام کتابی تصنیف نشده که با کافی رقابت کند یا همدست آن باشد»[۱۳۹] .

[۱۳۸] مقدمه کافی: ص ۲۵. [۱۳۹] الکنی والالقاب: ۳/۹۸.