جمع بندي

آری کسانی که در تمامی میدان‌های دعوت و جهاد در کنار پیامبر ایستاده بودند! من نمی‌دانم چه بگویم واقعا اگر آنها نبودند پیامبر ص به تنهایی یا حد اکثر با ده نفر چگونه با این همه دشمن اعم از یهود و نصاری و مجوس و مشرکین و منافقین می‌جنگیدند!؟ و اسلام چگونه به سراسر دنیا می‌رسید؟!.

بنده با همه ارادتی که به فقهاء و علمای متقدم و متأخرمان دارم نمیتوانم این ادعای آنان را بپذیرم، بنابراین جسارت می‌کنم که حق برای ما محترم تر از هر کس دیگری است، و بی‌دلیل خود را بابیش از یک میلیارد مسلمان اهل سنت درگیرکردن را به صلاح اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام نمی‌دانم، و بی‌جهت در مقابل قرآن وسنت پیامبر و سیرت أئمه اطهار موضع گرفتن را جز ضربه به اسلام و کمک به دشمنان اسلام و قرآن چیزی بالاتر نمی‌شمارم.