انتقام از اهل بیت!

از امام راحل امام خوئی پرسیدم که جفر سرخ را چه کسی باز خواهد کرد و خون چه کسی ریخته خواهد شد؟ فرمودند:

«امام زمان عجل الله فرجه الشریف آن را باز خواهند کرد و خون عامه -اهل سنت- را خواهند ریخت، آنها را تکه تکه خواهند فرمود، و چنان کشتاری در آنان براه خواهند انداخت که همچون دجله و فرات خون جاری شود و از دو صنم قریش -ابوبکر و عمر- و دخترانشان -عائشه و حفصه- و نعتل -عثمان- و بنی‌امیه و بنی عباس انتقام خواهند گرفت و قبرهایشان را یکی یکی نبش خواهند فرمود».

نمی‌دانستم که در جواب امام خوئی چه واکنشی داشته باشم من باور نمی‌کنم که آل بیت علیهم السلام اینگونه اخلاق و رفتاری داشته باشند و اصلا باطینت پاک آنان جور درنمی‌آید که قبری را که قرنها از آن می‌گذرد نبش کنند و مرده‌اش را بیرون آورند! ائمه علیهم السلام با کسانی که به آنها بدی می‌کردند برخورد خوش داشتند و به آنها احسان می‌کردند و آنها را می‌بخشیدند و از تقصیرات آنها درمی‌گذشتند پس این حدیث قلابی را چگونه باید توجیه کرد. سفاک‌ترین انسانها نیز از این‌گونه کردار زشت إباء می‌ورزند، آن انسان‌های مقدس که خون نبوت در وجود آنان جاری بوده واز منبع زلال رسالت علم و اخلاق آموخته‌اند چگونه ممکن است که چنین حرکت زشتی از آنان سرزند؟! پس این روایات از کجا آمده؟!.