۵- صحيفه علی ÷:

از امام صادق ÷ روايت است كه فرمود:

«در غلاف شمشیر رسول خدا ص صحیفه‌ای یافته شد که در آن نوشته بود «بسم الله الرحمن الرحيم»: سرکش‌ترین مردم در روز قیامت کسی خواهد بود که بجای قاتلش کس دیگری را بکشد، و بجای کسی که او را زده کس دیگری را بزند، کسی که بجای مولایش باکس دیگری دوستی کند یقینا بر آنچه برمحمد ص نازل شده کافر گردیده است و کسی که بدعتی پدید آورد یا بدعت‌گذاری را پناه دهد خداوند هیچ عبادت او را در روز قیامت قبول نخواهد کرد»[۹۵] .

[۹۵] بحار الانوار: ۲۷/۶۵، ۱۰۴، ۳۷۵.